שָׁלוֹם - Shalom!
Herzlich willkommen!

Jüdische Gemeinde Hannover K.d.ö.R.
Haeckelstraße 10, 30173 Hannover